Pôdne Spoločenstvo Olšinka


úvod
kto sme
kontakt
princípy
dizajnu
kronika
galéria

Akákoľvek zmena k lepšiemu je možná len vtedy, ak ju začne žiť najskôr každý sám. Takíto ľudia budú príkladom svojmu okoliu, ostrovčekom pozitívnej deviácie.
(Jan Keller, Až na dno blahobytu)použité fotografie sú naše alebo našich kamarátovPôdne Spoločenstvo Olšinka (Landtrust Olšinka)
je občianským združením založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Sídlo spoločenstva: Milana Marečka 7, 841 08 Bratislava.
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub, ai.)
IČO: 421 792 54
Predseda PSO: Peter Horák
Podpredseda PSO: Dáša Zemanovičová

Členovia:
Jela Priehradníková
Dáša Zemanovičová
Peter Horák
Marek Poláček
Stanislav Sládeček
Roman Kovrižnych