Pôdne Spoločenstvo Olšinka


úvod
kto sme
kontakt
princípy
dizajnu
kronika
galéria

Najväčšie svetové problémy vznikli v dôsledku rozdielu medzi spôsobom akým funguje príroda a tým, ako myslí človek.
(Gregory Bateson, Lindisfarn, Long Island, 1976)použité fotografie sú naše alebo našich kamarátov


Principy
                dizajnu:

Rastlinné spoločenstvá – diverzita a symbióza
Príroda nepestuje rastliny v monokultúrach. Prirodzené prírodné plochy sú plné rozličných rastlín, hmyzu, mikroorganizmov a zvierat. Ich spolužitie je poprepájané množstvom užitočných vzájomných vzťahov. Odpozorovaním vzorov z prírody môže človek vytvoriť harmonické rastlinné spoločenstvá - komplexné, samoregulujúce sa prírodné systémy ktoré si vystačia bez chemických hnojív, postrekov a potreby neustálej ľudskej starostlivosti.
Slnečný dizajn, slnečná pasca, rastlinné "poschodia"

Oproti klasickému ovocnému sadu budú mať v našom "jedlom lese" stromy väčšie rozostupy, aby sa dostalo dosť slnečného svetla aj pod ne. Podsadba z kríkov, trvaliek a bylín je pod najvyšším "poschodím" robená zostupne smerom k juhu, aby si jednotlivé vrstvy netienili.
Regulácia života životom

Monokultúra má množstvo neobsadených kútikov kde sa darí burine a hmyzu. Chemické postreky a hnojivá zabíjajú prirodzených predátorov, čo otvára možnosti pre explózie "škodcov". Naproti tomu pestrá rastlinná skladba a neprítomnosť toxických jedov umožní prežitie množstva rozličných druhov "lovcov", takže populácie hmyzu sú prirodzene regulované. Prírodná harmónia a komplexná štruktúra potravinového reťazca nedovolí aby sa čokoľvek premnožilo.
Nízke prevádzkové náklady – práca, energia, peniaze

Po založení a stabilizácii systému už prírodné procesy pracujú autonómne. "Jedlý les" (lesná záhrada) generuje úrodu pri nízkych vstupných nákladoch, čo vedie k vyššej energeticej aj finančnej produktivite plochy... a hospodárenie môže byť ekonomicky výnosné aj bez štátnych poľnohospodárskych dotácií.