Pôdne Spoločenstvo Olšinka


úvod
kto sme
kontakt
princípy
dizajnu
kronika
galériapoužité fotografie sú naše alebo našich kamarátovČlovek by si mav celkom skromne povedat: až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete budem račej čudovat, jako svet menyt. Pri čudováný totyž nelítajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy a padá snah… a šecko je na svojom míste a v porádku, jako tedy, ked je na jar naozaj jar, v lete leto, na jablony jabĺčko, na človekovi hlava a v človekovi srcco.
(Stanislav Štepka)Sloboda, ohľaduplnosť, ekologická zodpovednosť…
Spája nás vedomie zodpovednosti za vplyv nášho správania na prírodu. Vnímame a rešpektujeme hodnotu všetkého živého i neživého na Zemi bez toho, aby sa táto hodnota vzťahovala k užitočnosti pre nás. Snažíme sa zladiť zabezpečenie našich základných potrieb so starostlivosťou o Zem.

Postupne zhmotňujeme svoju predstavu o ekologickejšom, zodpovednejšom živote. Vytvárame prostredie a podmienky ktoré automaticky a nenásilne podporujú ekologické zmýšľanie, znižujú energetické nároky a nároky na externé zdroje.